Om Norsk Gallup

Norsk Gallup gjennomfører spørreundersøkelser for offentlige og private organisasjoner og bedrifter. Vi er en del av Kantar Media AS.

Vi har vært i dialog med den norske befolkning siden 1946, og er bransjens største leverandør av intervjudata. Undersøkelser fungerer som talerør for forbrukere og innbyggere. Kunnskapen som samles inn, brukes blant annet til planlegging og utvikling av for eksempel kollektivtransport, for å få oversikt over det norske folkets holdninger og erfaringer om viktige temaer som for eksempel helsetjenester og kommunesammenslåinger, og for å teste nye produkter eller få tilbakemeldinger på produkter eller tjenester. For at resultatene best mulig skal gjenspeile hva befolkningen faktisk mener er det svært viktig at flest mulig deltar. Vi setter derfor stor pris på alle besvarelser.

Vi har lang erfaring og gode rutiner for datainnsamling og er garantist for datainnsamling av høy kvalitet.

Hvordan kontakter vi deg?

Vi har mange metoder å kontakte deg på. Her finner du en oversikt over de metodene vi benytter. Du vil også finne kontaktinformasjon.

Ofte stilte spørsmål

Svar på de vanligste spørsmålene knyttet til å svare på undersøkelser fra Norsk Gallup

Personvern

Her finner du informasjon om hvordan Norsk Gallup ivaretar ditt personvern